Clairvoyance & afdødekontakt - Privat sitting

Kr. 1.000,- Kom på rette vej eller få kontakt til en afdød

Dette køb giver adgang til en sitting med Bettina Thomsen.

En sitting (afdødekontakt):
Jeg åbner mig for kontakt fra den anden side. Det er altid et eksperiment, og der er ikke garanti for at den, du ønsker kommer/tager kontakt.
Det sker i de aller fleste tilfælde og altid, hvor der er et behov. Den såkaldt afdøde vil give sig tilkende, så du kan genkende ham/hende.
Oftest kommer de med en hilsen, tak eller undskyld. Men der kan også nogle gange være sjove hilsner og beviser.
Hvis det ikke fungerer inden 10 min., har vi begge ret til at afbryde sessionen, uden det koster noget.

En clairvoyance:
Jeg tuner ind på dig, og det der er omkring dig. Det kan være fastlåste mønstre eller situationer omkring og i dig.
Det kan være i forbindelse med parforhold, jobsituation, livsstil m.m.

Jeg er åben for de informationer der kommer fra din skytsånd/skytsengel, hvordan de ønsker du skal gribe situationen anDet kan også være en bekræftelse, på det du gør, tænker eller du har brug for et uvildigt syn på sagen, inden du træffer din beslutning.Jeg giver dig information og du tager beslutningen.Hvis det ikke fungerer inden 10 min. har vi begge ret til at afbryde sessionen uden det koster noget.

Du kan også vælge en kombination af begge dele.

Har du ikke allerede aftalt en tid, kan dette gøres via mail.  

Medbring optager, hvis du ønsker sittingen optaget.

Købet kan IKKE ombyttes til kontanter. 

Du skal vise fakturan ved afregning. 

Glæder mig til at hjælpe dig!

Bettina Thomsen

Portræt_horisont_front_ny